Над 2500 души са обхванали общинските здравните програми

 

Над 2500 лица са били обхванати от общинските програми за профилактика и рехабилитация на общественото здраве през миналата година, съобщиха от дирекция „Здравеопазване“ към Община Варна.
Най-много – над 1000 деца, са били включени в програмата за превенция и профилактика „Детско зрение“. Повечето очни болести нямат предупредителни симптоми и ако не се  лекуват своевременно, могат да доведат до загуба на зрението, затова превенцията е много важна, обясниха специалисти.
600 ученици от първи и втори клас са преминали през програмата „Детско дентално здраве“, осъществена от „Дентален център – Варна“. Целта е била малчуганите да придобият знания, умения и адекватно поведение за опазване на оралното си здраве.
130 деца са били обхванати от програмата „Аз успявам“ за профилактика и рехабилитация на детско-юношеското наднормено тегло  и свързаните с него заболявания. Дейностите са били осъществени в Медицинския център за рехабилитация и спортна медицина, като целта е  била подобряване на здравния статус на учениците, акцентирайки върху здравословния начин на живот и промяната на хранителните навици.
В общинската програма „Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение на гръбначните изкривявания“ са били включени 265 деца. Ранното откриване, адекватното лечение, подходящият активен двигателен и хигиенно-диетичен режим могат да предотвратят неблагоприятните последици от тези заболявания, споделиха експерти.
В програмата „Профилактика на глаукомата“ са били обхванати 500 лица на възраст над 50 години. Целта е била скрининг на възрастните хора за заболяването първична откритоъгълна глаукома, което води до трайна и необратима загуба на зрението и протича безсимптомно.
400 лица са били включени в програмата „Профилактика на сънната апнея“, която се осъществява в МБАЛ „Св. Анна“. Диагностичното изследване за това заболяване не се поема от НЗОК. И през тази година в проектобюджета на Община Варна са предвидени средства за продължаване на здравните програми.