БСП поискаха сайта на съвета да отдели място за опозицията

 

В сайта на Общински съвет – Варна да бъдат обособени отделни секции за всички политически групи в местния парламент, където те да могат да публикуват становища и коментари по обсъжданите теми, поискаха представители на БСП в законодателната власт.

За общинските съветници, необхванати в групи, в писмото до председателя на ОбС – Варна Тодор Балабанов,  от групата на БСП предлагат да има възможност да публикуват становища и предложения на профилите си в сайта на местния законодателен орган.

От БСП настояват още информационните съобщения на пресцентъра на ОбС – Варна, изпращани до медиите след всяко заседание на постоянните и временни комисии, да съдържат обективна и точна информация за направените по време на заседанията коментари и предложения и от съветниците, които не са членове на най-голямата група в местния парламент (ГЕРБ) или от техните партньори в мнозинството.

В мотивите за поредното предложение на групата на БСП, свързано с подобряването на работата и комуникацията със средствата за масово осведомяване, респ. с гражданите на Варна, се посочва, че: „Това, което прави впечатление в информационното съдържание на сайта на Общински съвет – Варна, са две неща: Първо, в него липсват раздели, в които отделните групи в ОбС да могат да публикуват становища, предложения и информация, свързана с техните активности“. Второто наблюдение на секретаря и говорител на групата на социалистите е, че в раздела с предложенията, описани като влезли за обсъждане в местния парламент, са налични само тези, подписани от кмета на Варна Иван Портних.

„В деловодството на Общински съвет – Варна постъпват и други предложения за разглеждане от постоянните комисии, освен тези на администрацията – от общински съветници, от граждани, от неправителствени организации, от други институции. Те обаче остават неотразени в сайта на Общинския съвет, който би следвало да е гарантирана институционална трибуна на ВСИЧКИ общински съветници, независимо от партийната им принадлежност, които са избрани и представляват гражданите на Варна.“, се казва още в предложението до председателя на ОбС – Варна за промени в организацията на електронния сайт на институцията.