FUNCITY се отказа окончателно от партньорството си с Община Варна

Сдружение „Варненски младежки фестивал” – създател и организатор на емблематичния за Варна младежки фестивал FUNCITY, взе съдбоносното решение да се оттегли от стратегическото си партньорство с Община Варна и да откаже планираните 100 хил. лв. за финансиране на шестото издание на събитието. Причината за това е разочарованието на екипа на FUNCITY от прилагания подход към младежките политики и дейности във Варна, и в частност към фестивал FUNCITY от страна на Общината. Организаторите на варненския фестивал, които са представители на различни младежки организации и кръгове в града, отчитат серия от стъпки от страна на Община Варна през последните две години, които показват тенденциозно некомпетентно и некачествено управление на младежките политики на местно ниво. Това се случва в период на подготовка на Варна – Европейска младежка столица 2017, когато фокусът върху младежките политики и повишаване на качеството им би трябвало да е приоритет.
Въпреки почти удвоения бюджет за младежки дейности, подходът и начинът на управление на процесите в този сектор от страна на Общината са повърхностни и включват серия от стъпки, които се отразяват пряко върху младежкия сектор в негативна посока.

17 - FunCity 1
Например: периодичните неформални срещи и постоянният диалог между управляващите в Общината и младежките организации окончателно са прекъснати; нивото на управление на местната програма за финансиране на младежки проекти е понижено и дейности, реализирани в рамките на шест месеца, се очаква да постигат качествени резултати като се вмъкват в период от 2-3 месеца. Сътрудничеството и диалогът за организиране на фестивал FUNCITY се влошава всяка година. В резултат на това, тази година чрез Постоянна комисия „Младежки дейности” към Общински съвет бе направен опит да се изземат името и логото на фестивала като собственост на Общината чрез регистриране на търговската марка на нейно име. Внесеното от страна на екипа на FUNCITY възражение, в което се обяснява защо марката FUNCITY е продукт и собственост на сдружение „Варненски младежки фестивал”, не получи отговор. Процедурата от страна на Община Варна за запазване на търговската марка бе обявена публично, въпреки че внесеното от Постоянна комисия „Младежки дейности” предложение дори не е гласувано от Общински съвет. Независимо от предприетите стъпки от страна на Общината, сдружение „Варненски младежки фестивал” успя да регистрира търговската марка FUNCITY на свое име, но не разпозна нищо партньорско в постъпките на местната управа, поради което взе окончателното решение да се оттегли от това партньорство.
Фестивал FUNCITY е създаден като продукт на качествено партньорство между младежкия сектор и Община Варна, който имаше нужда да бъде показан и развит, за да се стимулира допълнително една добра практика. Тъй като през последните две години сдружение „Варненски младежки фестивал” не разпознава нито диалог, нито партньорство във взаимоотношенията си с Община Варна, неговите представители решиха единодушно да се отдръпнат от това сътрудничество. Името, логото и търговската марка FUNCITY остават собственост на сдружението, както и правото на организаторите и в бъдеще да организират FUNCITY и включваните в него уникални събития и формати.