Eксперти и родители ще работят за по-добра адаптация в яслите

 

Експерти и родители ще работят заедно за по-добра адаптация на децата в яслите, като за целта е разработена специална процедура, съобщават от дирекция „Здравеопазване“ към Община Варна. Тя предвижда активно взаимодействие между екипа на детската ясла – директор, медицински специалисти, детегледачки, педагог и психолог, с родителите. В документа е записано, че при постъпване в детска ясла, директорът предоставя на родителите брошура, съдържаща информация за подготовка на детето за прием, заедно с дневния режим и анкетна карта. Определя се дата за среща на родителите с педагога и психолога на детската ясла, с цел запознаване с индивидуалните особености и навици на детето и даване на указания за предстоящата адаптация. Родителите имат възможност да се запознаят и с обстановката в детското заведение, а при необходимост да предоставят специфична информация за своето дете в анкетната карта. Предвидени са възможности за изготвяне на индивидуален план за работа с деца и даване на методични указания на родителите.

Специалистите посочват, че периодът на адаптация на малчуганите към условията на детската ясла е индивидуален и е изпитание за детето и родителите, защото от познатата семейна среда, то се озовава в нови условия. В тази ранна възраст в поведението на децата се наблюдават някои специфични особености – повишена чувствителност към раздялата с майката, страх от всичко ново за него и др. Целта е този процес да бъде максимално улеснен, посочват от дирекция „Здравеопазване“.