432 милиона евро за интермодалния терминал „Варна Конект“

 

432,5 милиона евро е стойността на проекта за строителство на нов интермодален терминал във Варна. Това сочи справка на Maritime.bg в нововъведения Европейски портал за инвестиционни проекти, в който държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ вече е публикувало данните за проекта. В портала е посочено, че ИМТ – Варна, е комплексен инфраструктурен обект, който ще осигури ефективно, безопасно и качествено концентриране на процесите по обработка на товари.
Интермодалният терминал носи името Varna Connect, а през единния европейски портал той достига до инвеститори от целия свят. Според информацията в сайта строителството трябва да стартира на 1 април 2019 г., а собствеността върху активите на проекта може да бъде смесена. Главна пречка пред реализацията на проекта е финансирането, сочат още качените данни.