413 лица са се изследвали безплатно за ХИВ

Първото за годината заседание на консултативния съвет по превенция на ХИВ/СПИН се проведе в Община Варна миналата седмица. Присъстваха представители на администрацията, на постоянните комисии по „Здравеопазване“, „Младежки дейности и спорт“, „Наука и образование“, „Собственост и стопанство“ към Общинския съвет, на неправителствени организации, РЗИ, Дирекция „Социално подпомагане“ и БЧК. На заседанието бяха и Сандра Ирбе, мениджър за България от страна на Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, и представители на Министерство на здравеопазването.
Приет бе отчетът за реализираните дейности по превенция на ХИВ/СПИН през 2016 г. В доклада се посочва, че превантивната програма „Сексуалност и здраве“ е реализирана в 7 гимназии, като са обучени 97 доброволци от училищните превантивни клубове. Те пък са организирали 73 обучителни сесии пред 1807 ученици и са раздали над 5000 информационни и превантивни материали.
Проведени са три анти-СПИН кампании, в които са се включили над 80 ученици и студенти-доброволци, разпространена е превантивна информация до повече от 5000 млади хора, 413 лица са се изследвали безплатно и анонимно за ХИВ. 53 лекари и медицински сестри от училищните здравни кабинети са се включили в обучение за работа с ученици по превенция на рисково сексуално поведение и опазване на здравето.
Проведен е и семинар „Оптимизиране на междуинституционалното сътрудничество в рамките на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца в риск от ХИВ, хепатит В, хепатит С и сексуално предавани инфекции“, с участието на членове на съвета и експерти, на който бяха обсъдени приоритетни области за планиране и дейности.