250 бона за общинските коли отиват във фирмата с най-малка гаранция

Конкурс за обществена поръчка за поддръжка на автопарка  на община Варна буди сериозни съмнения, че е нагласен. Иначе е трудно да се обясни защо фирмата, която го печели, е тази с най-слабото предложение. Как тогава изпреварва конкурентите? Много просто, всички останали са отстранени от процедурата.
Преди време „Народно дело Седмицата“ писа за проблемите и абсурдите около обществената поръчка за поддръжка на общинския автопарк във Варна. Във фокуса на вниманието ни тогава беше фактът, че между участниците има фирми, които нямат свои собствени сервизи или разполагат с помещения, които в никакъв случай не устройват общината и не стават за качествена поддръжка на автомобилите. Тогава процедурата по конкурса беше още в ход и се надявахме, че изнесената информация ще има превантивен ефект за честността на обществената поръчка.
На финала, поставен на 4 ноември, се оказа, че поддръжката и ремонта на общинските превозни средства се поема от фирмата с най-слабо предложение. Всички останали участници, които са четири на брой, се отстраняват от процедурата. В два от случаите основанието е, че са дали цени за труд, които са под минималната часова ставка, с което се нарушават разпоредбите на закова. И за четирите фирми обаче се заявява, че „представената от участника обосновка не съдържа обективни обстоятелства, съгласно разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от ЗОП“. Въпросните член и алинея се отнасят до критериите за възлагане на поръчката и какво точно не им е наред на въпросните оферти в тази връзка, е доста мъгляво.
За сметка на това, от документите става ясно, че фирмата, която печели поддръжката на общинския автопарк на стойност 250 000 лева за година, дава по-кратка гаранция за извършените ремонти.
Докато всички участници дават гаранция 18 месеца на текущите аварийни ремонти и 36 месеца на основните ремонти, победителят предлага съответно 12 и 24 месеца.
Решението за  класирането на точно тази фирма на първо място е подписано „Иван Николаев  Портних, кмет на Варна, чрез инж. Звезделин Стоилков, директор на Общинско предприятие „Инвестиционна политика“. Явно обяснението на избора трябва да дойде от тях.
Името на печелившата фирма е „Кооперация Аутомотор“. Според запознати, това е фирмата, която прави техническите прегледи на общинския автопарк. Така на практика се получава, че тя хем ще ги ремонтира, хем ще издава документите, че са перфектно годни.