15 акта за незаконна търговия с дърва в с. Гроздьово

 

15 акта за притежаване на незаконно добити дърва за огрев са съставени при съвместна акция на горските стражари и служителите на МВР в с. Гроздьово, община Долни чифлик. Установени са общо 18,5 куб. м дърва за огрев без задължителната по закон маркировка.
В акцията са участвали мобилни контролни екипи на Североизточно държавно предприятие, служители на ДЛС „Шерба” и на полицията в Долни чифлик. Проверките, предизвикани от сигнали за нарушения, са обхванали дворовете на 28 къщи в с. Гроздьво.
Акцията за противодействие на търговията с нерегламентирано добита дървесина е част от мерките, предвидени в споразумението за сътрудничество, сключено през 2015 г. между Министерството на вътрешните работи и Министерството на земеделието и храните.
„Със съдействието на полицията системният контрол, който упражняваме, обхваща цялата верига на търговията с дърва за огрев – от гората до крайния купувач“, коментира директорът на ДЛС „Шерба“ инж. Йордан Радославов. „Придобиването и съхраняването на дървесина без разрешение се наказва от закона, както и извършването на сеч, товаренето, транспортирането и преработването. Глобата е от 50 до 3000 лв.“, припомни още той.