11 жертви на трафик са били настанени в местния приют

 

Миналата седмица в Община Варна се проведе първото за годината заседание на Местната комисия за борба с трафика на хора – Варна (МКБТХ). По време на срещата бе разгледан и приет отчет за дейността на комисията за миналата година. Представени бяха резултатите от проведените обучения на професионалисти – служители на МВР, социални работници и учители от Област Варна, насочени към прилагане на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора. Обучени бяха 150 професионалисти и 50 доброволци.
През отчетния период в приюта за временно настаняване за жертви на трафик на хора във Варна е била предоставена закрила на 11 жени – на възраст 17-38 г. От тях 9 са жертви на външен трафик (Гърция, Германия, Франция, Кипър, Норвегия, Чехия), като преобладава сексуална експлоатация.
В рамките на заседанието бе приета програма за дейността на Местната комисия за борба с трафика на хора през 2018 г. Основни акценти в дейността на комисията, съгласно приетата програма, през настоящата година ще бъдат: обучения на професионалисти за идентификация и насочване на жертви на трафик на хора, превенция сред младите хора, обучения и дейности с доброволци от градския и училищните превантивни клубове, провеждане на общоградски кампании и организиране на работни срещи с представители на различни институции с цел промяна на обществените нагласи за трафика на хора във всичките му форми.