Ще развъждаме оси за борба с цикадите

 

Биоагент ще бъде пуснат в битката срещу цикадата във Варна, която унищожава десетки дървета. Проектът е финансиран от общината и е в партньорство с Българска агенция по безопасност на храните. Ще бъде разпространена вид оса, която унищожава ларвите на цикадата, съобщи Moreto.net.
Паразитоидът Neodrinus typhlocybae е внесен от Северна Америка и успешно редуцира популациите на вредителя. Добри резултати от приложението на този биоагент срещу Metcalfa pruinosa (цикада) са получени в страни като Франция, Италия, Швейцария, Гърция.
Доказано е, че биологичният метод, при който се използват полезни организми вместо химикали е най-ефективен за контрол на този неприятел. Методът има висока ефективност и продължителност и е подходящ за градски зелени площи.
Биологичния контрол е избран като безопасен и надежден начин за справяне с екзотичните вредители. Нужни са 3-4 години за постигне на равновесие между популациите на вредителя и тези на паразитоида.
Проектът на Община Варна за биологичен контрол има за цел поддържане на много ниски нива на популацията на цикадата и съвместно съжителство с естествения й „враг”.
Контролът ще продължи и през следващите години, като периодично ще бъдат обследвани терените и ще бъде проведен мониторинг върху развитието на популациите на биоагента и вредителя. В зависимост от резултатите ще бъде разработен план за конкретни действия..