Шамар за Никулден: ЕС ни забранява улова на калкан и акула през 2016-а

Веселин Златков

Европейският съюз предлага нулева квота за улов на калкан в Черно море за следващата година. По същия начин стои въпросът с улова на друг морски вид – акулата. Ударът за българския риболовен бранш ще е много тежък, ако държавата ни не успее да промени това предложение, смятат негови представители. По този повод членове на  професионалното сдружение „Черноморски изгрев“ се събраха навръх професионалния си празник Никулден в Балчик, за да изразят своята ясна позиция против квотите.
По отношение на калкана мотивът за налагането на нулева квота е грижата за възстановяване на популацията. Българските професионални морски риболовци са готови да приемат това съображение, но не смятат, че грижата за морските обитатели трябва да измести грижата за поминъка на хората, които са на път да останат без работа.
Нещо повече, ударът с нулевата квота идва, след като тази година рибарите доброволно са си наложили ограничения за калкана, обясняват представители на  „Черноморски изгрев“.
„Тези ограничения бяха установени от самите рибари, по тяхна инициатива и без намесата на държавата. Ограничението се състоеше в забрана за улов на калкан за период от 6 месеца през 2015 г. Нямаме данни за подобни действия от страна рибари в целия Черноморски басейн. Мярката бе предложена от сдружение „Черноморски изгрев“ и одобрена от ИАРА. Самоограничението бе прието и ефективно изпълнено от 18 риболовни кораба с дължина около и над 15 метра, които в годините реализират и най-големите улови от калкан“, се казва в становище на сдружението.
Спирането на улова на акула пък е необяснимо. „Предложението идва напълно неочаквано и най-важното, без аргументи или с такива, които предизвикват съмнения за коректността в работата на ЕК. Никой от риболовния бранш няма представа как и защо се стига до подобни предложения, т.е. кой и кога е провел научни проучвания, взети ли са данни от риболовните кораби. Категоричното становище на рибарите е, че в никакъв случай не може да се говори за намалена популация от този вид. Дори напротив. Видът е слабо експлоатиран в последните 4 години, но в същото време е потенциална алтернатива за рибарите при тежки ограничения на улова на калкан“, заявяват от риболовния бранш.
Забраната на акулата заедно с забраната за улова на калкан ще доведе до спиране на дейността за половин година на голяма част от риболовните ни кораби над 12 метра по Северното Черноморие. Това означава освобождаване на екипажи и изключително тежки социални последици, категорични са от сдружение „Черноморски изгрев“.