Шамар за гражданите във Варна: Съдът реши, че „Чайка“ може да бъде презастроена

Административен съд Варна обяви за нищожно решението на Общински съвет – Варна, от  август, с което съветниците отмениха решението си от месец март за одобряване на ПУП-ПРЗ на кв. „Чайка“.
На практика това означава, че планът, който предвижда ново застрояване на един от най-престижните варненски квартали, отново е в сила. Неговото приемане изкара много жители на квартала на поредица от протести. Резултатът беше, че общинските съветници отмениха прилагането му. Тази промяна беше приета като победа на гражданското общество над апетитите на инвеститорите, които искат да променят облика на сочения за образцов жилищен комплекс, като междувременно намалят сериозно площта на свободните и зелените площи.
В мотивите си съдът сочи, че в 7-дневен срок от получаване на жалба Общински съвет – Варна, е могъл да преразгледа въпроса и да оттегли сам оспорен индивидуален административен акт за одобряване на подробен устройствен план или за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, да го отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му, като уведоми за това заинтересованите страни. Нито една от тези предпоставки в случая не е налице, съобщиха от пресслужбата на Административен съд.
„Срещу решението, с което е одобрен ПУП-ПРЗ на жк „Чайка“, са постъпили над 100 жалби, които Общинският съвет е препратил по компетентност на Административен съд Варна. Така е видно, че Общински съвет – Варна, не се е възползвал от възможността на преразгледа и отмени постановения от него акт в регламентирания от закона 7-дневен срок“, пише още в публикация по темата на сайта на съда.