Чрез бюрото по труда: Търсят се медицински сестри, акушерки и учители

Свободни места за 5 медицински сестри и 10 акушерки, обяви варненското бюро по труда. Изискването и за двете позиции е висше образование – бакалавър. Сред най-търсените на борсата на труда са учители, педагози, счетоводители и търговски представители, брокери на недвижими имоти. Работодателите имат нужда също и от готвачи, бармани, сервитьори и продавачи. Свободни бройки са заявени и за охранители и машинни оператори, съобщи Дарик.
Междувременно, миналата седмица стана ясно, че по данни на държавната статистика, през третото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 217.8 хил., от които 117.8 хил. са мъже, а 100.0 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2016 г., общият брой на заетите лица намалява с 1.2%, а спрямо третото тримесечие на 2015 г. – с 6.7%.
Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2016 г. е 54.2% (при 49.9% за страната), съответно 60.8% за мъжете и 48.1% за жените. По брой на заетите лица област Варна е на трето място след област София (столица) и област Пловдив, а по коефициент на заетост – на второ място (след област София), сочат данните на Националния статистически институт.
През третото тримесечие на 2016 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 213.8 хил., като 115.3 хил. от тях са мъже, а 98.5 хил. са жени. Общият брой на заетите лица намалява, както в сравнение с второто тримесечие на 2016 г ., така и в  сравнение с третото тримесечие на 2015 г., съответно с 1.0% и 7.3%.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15-64 навършени години е 67.8%, съответно 72.7% за мъжете и 62.7% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2016 г., този коефициент намалява с 0.5 процентни пункта, съобщават от Териториално статистическо бюро – Североизток.