Центърът по хидро- и аеродинамика отбеляза 40 години

40-годишен юбилей отбелязва тази година Центърът по хидро- и аеродинамика във Варна, който е част от  състава на Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски“ на Българската академия на науките. В кулминация на честванията се превърна юбилейната научна сесия, която се проведе в хотел „Черно море“ и на която присъстваха много гости – български и чуждестранни.
Екипът на ЦХА беше поздравен от областния управител на Варна Стоян Пасев, който пожела много успехи на учените от центъра и добави: „Можем само да се учим от хората в този институт, очаквам и занапред да работим заедно по общи проекти“.
„Варна се гордее с вас. Благодаря ви, че утвърждавате Варна като научен център пред света“, каза в приветствието си кметът на Варна Иван Портних. Той добави, че сътрудничеството между центъра и общината е съвсем конкретно и вече е дало резултат по отношение на разработката на два от големите проекти на града – рибарското пристанище в местността Карантината и възстановяването на мостика на Северния плаж.
Приветствия за юбилея поднесоха много български и чуждестранни партньори на Центъра по хидро- и аеродинамика. Беше прочетен и поздравителен адрес от председателя на БАН академик Стефан Воденичаров. Специални отличия и благодарности получиха спонсорите, които направиха възможно юбилейното честване, на което лично присъства и директорът на Института по металознание, съоръжения и технологии проф. Людмил Дренчев.

24-centur-3

70 процента от бюджета се формира от договори с чужбина

Проф. Румен Кишев, ръководител на ЦХА, направи ретроспекция на историята на центъра и очерта настоящите и бъдещи проекти, по които екипът работи и ще работи.
На юбилейната сесия стана ясно, че 70 процента от бюджета на центъра се формира от работата по договори с чуждестранни партньори. Екипът на българския център, в сътрудничество с голяма немска компания и със сертификат на Американския корабен регистър, е разработил технологията за моделни изпитания на енергоспестяващи устройства за кораби от различен тип, които пестят гориво и понижават процента на изхвърлените изгорели газове в атмосферата. С такива устройства вече са снабдени стотици кораби. Учените в центъра са гордеят и с отличието, което са получили за разработка, възложена от Американската дирекция за военноморски изследвания (ONR).
„Работим по различни задачи, някои от които изискват много усилия, защото са сложни. Имаме потенциал да ги изпълняваме и имаме амбицията да увеличаваме ежегодно поръчките, които получаваме. Правим необходимото, за да кандидатстваме като партньори с други организации по проект за Център на върхови постижения по програмата с европейско финансиране „Наука и образование за интелигентен растеж“, обясни проф. Кишев. И добави, че са си поставили и амбициозната задача последователно да подменят с ново оборудването в центъра, за да са още по-конкурентоспособни.
Ден преди тържествената юбилейна сесия в сградата на ЦХА се проведе общо събрание на колегите, работили там, на което бяха отличени много учени и служители, допринесли през годините за успехите му. Те получиха специални награди и грамоти лично от проф. Румен Кишев.

Центърът е създаден с помощта на ООН

24-centur-1

ЦХА е създаден преди 40 години с финансовата и експертна помощ на Програмата за развитие на ООН (ПРООН) и на Международната морска организация (ИМО) като научноизследователски и експериментален център в областта на хидродинамиката на кораби, плаващи обекти и съоръжения. С подкрепата на тези организации и на българското Правителство, както и с помощта на специалисти от водещи в света институции в Англия, Германия, Холандия, Щвеция, Русия, Япония и САЩ е изградена научната инфраструктура и е подготвен висококвалифициран кадрови състав за широкоспектърната дейност на центъра, включваща фундаментални и приложни изследвания, провеждани посредством методите на физическо и числено моделиране и предназначени за решаване на научни и практически задачи в областта на корабната хидродинамика, аеродинамиката, водния транспорт, океанското и бреговото инженерство, възобновяемите морски енергийни източници, екологията, националната сигурност и отбраната и др. в полза на обществото.
Центърът е специализиран научно-експериментален комплекс за морски изследвания, трансфер на технологии и иновации, експертни оценки и консултации, образователно звено за обучение на студенти, курсанти, дипломанти, стажанти и докторанти в областите на своята професионална компетентност. ЦХА е член на редица български и чужди браншови и професионални организации.
В Центъра по хидро- и аеродинамика е разработена и внедрена система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, сертифицирана от SGS, водеща в света компания за проверка, верификация, тестване и сертифициране. Специален сертификат е издаден и от Американския корабен регистър, позволяващ провеждането на определени типове високотехнологични изследвания.