Факти за минната опасност

В Западната част на Черно море са открити общо три мини. Първата беше открита и унищожена на 26 март 2022 г. в пролива Босфор от ВМС на Република Турция.

На 28 март 2022 г., на дистанция 12 морски мили източно от н. Инеада, е получен сигнал за открита от турски рибарски кораб още една мина. ВМС на Република Турция са обследвали района, открили и неутрализирали морската мина.

От ВМС на Република Румъния е получена информация за открита мина на 28 март 2022 г., на дистанция 38 морски мили източно от н. Мидия, която е неутрализирана в 14.30 часа. По-късно ВМС на Република Румъния са получили информация за възможна втора морска мина в техните национални морски пространства, но при обследване на района такава не е открита.

И трите плаващи мини са класифицирана от тип „МЯМ“.

На 28 март 2022 г. във ВМС на Република България бяха получени три сигнала за вероятни плаващи мини, както следва:

Първият сигнал е подаден в 11.35 часа във ВМС от Морски спасителен координационен център от моторен кораб „ TOMRIZ-A” е забелязана плаваща мина около 07.00 часа на 28 март 2022 г. в точка с координати Ш=43⁰02.35′ N Д=028⁰47.13′ Е.

Втория сигнал е получен към 13.15 часа от Главна Дирекция „Гранична Полиция“ за забелязана плаваща мина в 12.15 часа на 28.03 от моторен кораб „AMAZON”  в точка с координати Ш=42⁰53.4′ N Д=028⁰58.8′ Е. И в двата района мини не са открити.

В 13.50 часа е получен трети сигнал от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (Трафик кулата), моторен кораб „AVALOV” докладва, че наблюдава обект на 12 морски мили източно от нос Галата. Установено е, че миноподобния обект е черна пластмасова кутия.

Специалисти от ВМС извършиха разчети за предполагаемия район на вероятна плаващата мина (на около 40 мили от нос Галата), с цел обследване на района за нейното откриване. На базата на направените разчети първият и вторият сигнал се касаят за един и същи обект.

След получаването на първия сигнал за възможна плаваща мина е изпратен вертолет „Пантер“ за обследване на вероятния район и откриването и, като по време на полета са получени указания за подадения втори сигнал от Главна Дирекция „Гранична полиция“ с възможна втора плаваща мина.

В 13.30 часа корвета ,,Решителни“ напуска База Варна, със специално подготвен екип на борда, и извършва обследване на района, с цел откриване и неутрализиране на минната опасност.

След направените обследвания на вероятните райони от въздух и море, мини не са открити.

ВМС на Република България са в непрекъснат контакт с Морските оперативни центрове на съседните страни, както и поддържат готовност за действия при откриване на вероятни плаващи мини.