Учител провокира деца да направят корица на списание

Георги Кръстев, млад учител с разностранни интереси в сферата на визуалните изкуства, съумя да предизвиква творческите импулси на учениците от XI клас, професия „Компютърен график”. По темата „Създаване на корица за списание” учител и ученици демонстрираха интересни подходи за подкрепа и развитие на личностните и професионални знания и умения, използвайки инструменти от изучените програми по дизайн и компютърна графика.


Открият урок, организиран от Професионалната техническа гимназия по плана на РУО – Варна – към секция за методическа подкрепа – показа значимостта на училищните дейности, в които учителят се явява партньор на своите ученици, окуражава и мотивира в желанието им за себеизява, разказва педагогическият съветник в училището Снежана Илиева.