Ученици, експерти и магистрати обсъдиха медиацията в училище

 

Информационна среща на тема „Училищна медиация“ се проведе във Варна. Във форума се включиха ученици и експерти от Регионално управление на образованието, магистрати от Районен и Окръжен съд – Варна, които са сред учредителите на Центъра по медиация към съдебния район.
Проектът „Училищна медиация – пилотно прилагане, като иновативен метод за справяне с проблеми в училището“ се реализира от Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове, съвместно с Регионалното управление по образованието (РУО).
По време на информационната среща ученици от Средното общообразователно училище в Провадия и от Професионалната гимназия по туризъм във Варна демонстрираха пред гостите в залата на хотел „Черно море“ симулирана медиация по конкретен училищен казус. Целта бе да се покаже нагледно как се осъществява комуникацията между медиатори и спорещи страни и да се представи процедурата за медиация.


При проведената по време на срещата дискусия, административните ръководители на Окръжен и Районен съд Марин Маринов и Ерна Якова коментираха, на базата на близо 2-годишната дейност на Центъра по медиация към съдебния район, предимствата на този алтернативен способ за решаване на спорове извън съда. Нееднократно се акцентира на ролята на подобни тематични срещи за популяризиране на медиацията като иновативен метод за преодоляване на проблеми и в училищна среда, още повече на фона на зачестилите случаи в страната на възникване на конфликти в хода на образователния процес, както между самите тийнейджъри, така и между тях и техни учители или родители.
Присъствалите на информационната среща действащи магистрати от двете съдилища обмениха идеи относно възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в образователни инициативи и обсъдиха практически аспекти на взаимодействието между съдии, медиатори и професионалисти от образователната и социалната сфера.