Учениците в „Камчия“ почетоха паметта на Апостола със състезание по лъвски скок

Повече от 100 ученици от първи до осми клас на Частното средно училище „Юрий Гагарин“ в „Камчия“ се включиха в традиционното състезание по лъвски скок, посветено на 144-годишнина от смъртта на Васил Левски.


Най-добър скок направи Никола Димитров от VIIIа клас – той преодоля 4,40 м.
Сред останалите състезатели се отличиха:
Георги Костадинов – I кл.
Калина Стоянова – IIб
Марк Антоний – IIIб
Кира Савина – IVа
Платон Попов – VIб
Александра Качаева – VIб
Антония Иванова – VIIа
Участниците бяха силно аплодирани и подкрепяни от своите съученици. На финала всички получиха грамоти и поздравления.
Децата си припомниха легендата за лъвския скок на Васил Иванов Кунчев – той получил прозвището Левски заради своята ловкост и храброст по време на сраженията с турците за белградската крепост през юни 1862 г. Българският национален герой е наричан с много имена – Дякона, Васил Лъвски, Дякон Игнатий, Джингиби, Апостола, Спасителя.
Левски е идеолог и организатор на българската национална революция, известен е и като Апостола на свободата заради организирането и разработването на революционна мрежа за освобождаване на България от турско робство. Неговата мечта е чиста и свята република, в която всички да имат равни права, независимо от своята народност и вероизповедание.
Навършиха се 144 години от обесването му.