Управителят на „Селект Трейд“ ЕООД: „Пикадили“ не е източено целенасочено

 

11 акта и санкции за 42 500 лева са издали от Главната инспекция по труда заради неизплатени заплати в „Пикадили“, съобщиха от ГИТ. Търговската верига затвори през март тази година, а над 700 души останаха без заплати. Не са внасяни и осигуровки и отпуски.
Контролните органи на инспекцията по труда на практика са изчерпали всички свои правомощия за въздействие върху работодателя, признават от ГИТ по случая.
От септември, когато са първите жалби от бивши работници за неизплатени възнаграждения, до момента на работодателя „Селект Трейд“ ЕАД са направени 12 проверки – цялостни и в отделни обекти. Започнала е нова инспекция, която не може да бъде приключена заради проблеми с комуникацията с работодателя.
В хода на проверките са дадени 7 предписания за изплащане на забавени възнаграждения. Издадени са 11 акта за установяване на административни нарушения, също свързани с неизплащане на възнагражденията, както и с неизпълнени предписания за изплащането им в определени срокове.
Общата стойност на наказателните постановления е 42 500 лв. Те се обжалват в съда, признават от ГИТ. За някои от актовете, които са съставени неприсъствено в рамките на закона, но все още не са връчени, не са издадени и наказателни постановления.
Определено е упълномощено лице, което да оформя прекратяването на трудовите договори и прави връзка с различните институции, включително да предава в НОИ документи, свързани с използване на отпуск за бременност и раждане, за гледане на малко дете, както и на други видове отпуски, свързани с право на обезщетение.
Управителят на „Селект Трейд“ ЕООД Камен Коцев изпрати до медиите писмо, с което се надява да внесе повече яснота около ситуацията около фалиралата търговска верига „Пикадили“. Повод за това са протестите на бившите служители, които настояват за изплащане на техните възнаграждения.
Публикуваме писмото без редакторска намеса:

Във връзка с медийно отразения протест на бивши служители на Търговска верига „ПИКАДИЛИ”, ръководството на „Селект Трейд“ ЕООД заявява:
1. ПРОТИВОПОСТАВЯМЕ СЕ КАТЕГОРИЧНО на изнесените пред медиите твърдения от страна на някои от протестиращите, че „ДРУЖЕСТВОТО Е ИЗТОЧЕНО ЦЕЛЕНАСОЧЕНО”. Това, не само, че е НЕВЯРНО, но представлява и КЛЕВЕТА, за която ще бъде потърсена наказателна отговорност от разпространителите й.
2. Държим да поясним, че „Селект Трейд“ ЕООД е дружество, различно от „Пикадили“ ЕАД, като „Селект Трейд“ ЕООД е страна по договор за франчайз, посредством който извършва дейност с търговската марката „Пикадили“. За да възроди и утвърди търговската марка „Пикадили“, „Селект Трейд“ ЕООД пое управлението на част от магазините на „Пикадили“ ЕАД, които вече бяха с тежко икономическо състояние. Едноличният собственик на капитала на „Селект Трейд“ ЕООД предостави на дружеството собствен паричен ресурс за увеличаване на капитала и оборотни средства в размер на приблизително 8 млн. лева. Същевременно се обслужват и банков кредит и други финансови инструменти за над 24 млн. лв.
3. Стартиралото производство по несъстоятелност по отношение на „Пикадили“ ЕАД се отрази изключително негативно върху дейността на „Селект Трейд“ ЕООД, а решението в последните няколко месеца на значителна част служителите на „Селект Трейд“ ЕООД да прекратят трудовите си правоотношения, поради закъснявало изплащане на трудовите възнаграждения с максимум 1-2 дни, допълнително влоши състоянието на дружеството. Поради предприети от страна на Инвестбанк действия по изпълнение по договора за особен залог и наложени запори по банковите сметки на дружеството не са изплатени трудовите възнаграждения на някои служители за последния месец.
ИЗРАЗЯВАМЕ УВЕРЕНОСТ, ЧЕ ВОДЕНИ ОТ ПРИНЦИПИТЕ НА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И ОБЕКТИВНА ЖУРНАЛИСТИКА, МЕДИИТЕ, ОТРАЗИЛИ ДНЕШНИЯ ПРОТЕСТ ЩЕ ПУБЛИКУВАТ И НАСТОЯЩЕТО НИ СТАНОВИЩЕ КАТО ПРАВО НА ОТГОВОР.

Камен Коцев, Управител на „Селект Трейд“ ЕООД