УПК-то от соца вече се казва „дуално обучение“

Форма на професионално обучение, която доста напомня за т.нар. УПК (Учебно-производствен комплекс) от времето преди 1989 година, започва да се прилага във варненско училище. Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов” започва въвеждане на т. нар. дуално обучение  – обучение чрез работа. Действията са резултат на съвместните усилия между Община Варна, Регионалния инспекторат по образование и ръководството на училището.
„На базата на проучване на дуалната система на обучение в Австрия и Северна Италия, на придобития опит от работа по проекти по „Еразъм +“, учителският екип ще разработи нов учебен план за учебната 2016 – 2017 г, който чрез РИО – Варна, ще бъде представен за утвърждаване от МОН.
В първата група обучаеми ще бъдат включени ученици по професия организатор в дървообработването и производство на мебели, специалност мебелно производство, навършили 16-годишна възраст. Те трябва да заявят писмено желанието за дуално обучение, както и писмено съгласие на родител до 15 юни 2016 г. Подборът ще бъде извършван по определени критерии, разработени от гимназията, съвместно с работодателите. Планирано е приемът да бъде обявен на 15 юли 2016 г.“, съобщиха от община Варна.
До момента готовност за прилагане на  обучение чрез работа са заявили три фирми. Интерес е проявен и от фирма, специализирана в изработването на декоративни мебелни детайли. Работодателите сключват трудови договори с учениците и ще трябва да им плащат  възнаграждение.