Укрепват свлачище до ключов колектор

Укрепването на ската и на колектора „Виница“ – Варна в района на Фатрико дере край „Ексиноград“ започна със средства, осигурени по фонд „Солидарност“. Изпълнението на обекта предвижда възстановяване на устойчивостта на пространствената носеща стомано-бетонна конструкция на битовия колектор след мостовото съоръжение, както и елиминиране на причините за нови прояви на негативни ерозиционни процеси в обхвата му.
„Това съоръжение бе застрашено от свлачище, което при евентуално активиране можеше да предизвика екологична катастрофа със сериозни последици. За това благодаря на всички, които съдействаха да получим европейските средства по фонд „Солидарност“ – около 1,4 млн. лв., които ще бъдат вложени в ремонта на мост-каналното съоръжение и в овладяването на ерозионните процеси“, каза кметът на Варна Иван Портних, който направи оглед на съоръжението със зам.-кмета Христо Иванов.
Обезопасяването на колектора „Виница“ – Варна е един от обектите, чийто ремонт ще бъде финансиран по фонд „Солидарност“. Европейските средства са на обща стойност 8,6 млн. лв. и са предвидени и за възстановяване на водопроводимостта на охранителните канали на територията на район „Аспарухово“ и на проводимостта на Елпромското дере. Съфинансирането от бюджета на Община Варна е 3,4 млн. лв.

Фото Live.Varna.bg