Удължиха срока за продажба на пенсионерски карти

От 5 януари започва кампанията за издаване на абонаментни карти за градския транспорт на лица на и над 65 години. Кампанията продължава до 15-ти януари, но предвид прогнозата за влошаване на метеорологичните условия, общинското дружество „Градски транспорт“ предвижда удължаване на срока до 20 януари за централен пункт до училище „Димчо Дебелянов“.
От дружеството припомнят, че право на карта на преференциални цени имат всички граждани на възраст 65 и повече години с постоянен адрес на територията на Община Варна. Право на карта имат и всички чужди граждани на възраст 65 и повече години, които имат постоянна адресна регистрация на територията на Община Варна и отговарят на изискванията на чл. 23, ал. 1, т.4 от Закона за чужденците в България.
Гражданите на 65 и 66 години имат право на карта само за една линия, а тези на 67 и повече години имат право на карта за две линии.
Абонаментните карти ще се издават срещу представяне на следните документи: лична карта – оригинал; актуална снимка; заявка за издаване на карта се изисква при първоначално издаване, дубликат, смяна на линия или пропуснат срок; настояща издадена карта при изтичане на срока на валидност; копие от пенсионно разпореждане, придобилите право на пенсия по реда на чл. 68, ал. 2 и ал. 3 от КСО.
Абонаментните карти ще се издават на следните пунктове:
„Централна станция“(до у-ще „Димчо Дебелянов“) – без почивен ден от 8 до 17 часа;
„Младост“ от 8 до 16 часа, почивен ден неделя;
„Север“ от 8 до 16 часа, почивен ден неделя;
„Владиславово“ от 8 до 16 часа, почивен ден неделя;
„Аспарухово“ от 8 до 16 часа, почивен ден неделя;
„Галата“ от 8 до 16 часа, почивен ден неделя;
„Явор“ от 8 до 16 часа, почивен ден неделя;
„Централна поща“ от 8 до 16 часа, почивен ден неделя (до сградата на Централна поща, зад спирката);
„Автогара“ от 8 до 16 часа, почивен ден неделя (в салона на автогара Варна – гише № 13);
Изчислителния център на бул. „Сливница“ –  гише № 22, от 9 до 16 часа, почивни дни събота и неделя;
„Почивка“ – на обръщача, от 10 до 16:30 часа, почивни дни събота и неделя;
кв. „Виница“, в сградата на кметството, от 8 до 16 часа, почивни дни събота и неделя;
площад „Славейков“, на жп гара, зад заслона на първа спирка на тролейбуси 82 и 83 („Кронщад“), от 8:30 до 16 часа, почивни дни събота и неделя.