Туризъм и след края на лятото: Отчетоха значителен ръст на туристите през ноември

Общият брой на нощувките през ноември 2017 г. в област Варна е 52.8 хил., или с 28.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 37.8%) се наблюдава в хотелите с 4 и 5 звезди. От общият брой нощувки 35.5 хил. са от български граждани, а 17.4 хил. – от чужденци, отчетоха от териториалното статистическо бюро на НСИ.
Приходите от нощувки през ноември 2017 г. в област Варна достигат 2.6 млн. лв., или с 27.6% повече в сравнение с ноември 2016 г. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани – с 30.9%, така и от чужди граждани – с 23.6%
През ноември 2017 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 58.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 37.4% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 31.8% от нощувките на български граждани и 19.5% – на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 30.8 и 22.5% .
През ноември 2017 г. най-много нощувки са реализирали гостите от Румъния – 2.5 хил., от Германия – 2.4 хил., от Израел – 1.8 хил., и от Русия – 1.6 хил. Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през ноември 2017 г. се увеличават с 19.5% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 25.7 хиляди. От всички пренощували лица 74.7% са българи, като по-голяма част от тях (34.9%) са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 1.7 нощувки.
Пренощувалите чужденци са 6.5 хил., като най-висок e делът на гостите от Румъния – 16.6%, след тях се нареждат тези от Германия и Израел – с по 9.6%, и от Турция – 8.9%. Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 60.1% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 2.6.
През ноември във Варненска област са функционирали 146 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.8 хил., а на леглата – 12.8 хиляди. В сравнение с ноември 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 16.8%, а на леглата в тях намалява с 1.9%.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през ноември 2017 г. е 13.8%, като тя е най-висока в хотелите с 4 и 5 звезди – 15.7%, следвана от местата за настаняване с 3 звезди – 13.1% и местата за настаняване с 1 и 2 звезди – 12.0%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата нараства с 2.8 процентни пункта, като най-голямо е увеличението при хотелите с 4 и 5 звезди – с 3.9%.