Тубдиспансерът отново оцеля

„Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ възобновява работата си, тази новина дойде от здравното министерство в края на годината. Част от забавените заплати на екипа на варненския Тубдиспансер са изплатени. До решението се стигна след провелата се по инициатива на министъра на здравеопазването д-р Асен Меджидиев среща между екипа на МЗ, областния управител на Варна, управителя на лечебното заведение и директора на РЗИ, и след решението на Общински съвет – Варна да отпусне до 1 млн. лева за погасяване на задълженията на белодробната болница.

Средствата се предоставят от бюджета на община Варна за 2022 г. като целева субсидия за приоритетно погасяване на задължения на лечебното заведение към електроразпределително дружество, както и за изплащане на трудови възнаграждения и осигуровки на персонала.  Работещите в болницата 30 души вече са получили част от дължимите им за 10 месеца възнаграждения, като в максимално кратки срокове ще получат и остатъка от заплатите си. Към момента електрозахранването в лечебното заведение вече е възстановено, а тези пациенти, които бяха освободени за домашно лечение и които са изявили желание за продължаване на лечението си в болнични условия, отново са хоспитализирани. Те ще продължат да получават необходимата им медицинска грижа на територията на областния град, без да се налага да пътуват до лечебни заведения в съседни на Варна области.

В рамките на срещата в Министерството на здравеопазването бяха обсъдени всички възможности за осигуряването на навременна и качествена здравна грижа за пациентите, лекувани в белодробната болница във Варна. Беше взето решение още в началото на 2023 г. структурата на СБАЛПФЗ-Варна да бъде оптимизирана, с цел недопускането на натрупване на нови задължения.

В средата на декември токът на болницата беше спрян, но след Коледа беше пуснат отново.  Това стана след като общината погаси задължения в размер на над 100 000 лв. за лектроенергия на 29 декември. От 15 декември електрозахранването на лечебното заведение беше преустановено заради натрупан дълг към електроснабдителното дружество.

В последните няколко месеца ЕНЕРГО-ПРО постоянно търсеше решение на проблема с натрупаните задължения. До крайната мярка се стигна при абсолютно спазване на нормативните изисквания с оглед ограничаване натрупване на допълнителни задължения, както и от нуждата за запазване на стабилност на доставката на електроенергия за всички редовни платци на компанията.

Коректното изпълняване на лицензионните задължения на дружествата от Групата изисква партньорско отношение не само на свързаните с клиентите институции, но и ритмичното погасяване на задълженията за предоставената енергия от страна на клиентите.