Трета психиатрична клиника в „Св. Марина“ светна след голям ремонт

 

Изцяло преобразена – ремонтирана и освежена, е Трета психиатрична клиника за лечение на психични разтройства в старческа възраст към УМБАЛ „Св. Марина“. Това стана с евросредства – 268 595 евро, като проектът се реализира със съдействието на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.

24 - Sv_Marina3
Всички дейности се извършиха в рамките на 10 месеца, като трябва да се отбележи, че ремонт там не е правен от цели 35 години. Целта на проекта не е само подобряване на базата, а и повишаване квалификацията на персонала. За целта са проведени 4 обучения в рамките на 5 модула, при което са обхванати около 500 души.
Ръководител на проекта е проф. д-р Риналдо Шишков, експерт „Обществени поръчки“ – Марта Дракова, координатор – Мария Стоилова, а счетоводител – Албена Докторова.
Обновени са помещенията за извършване на терапевтичния процес, водопроводна инсталация – вертикална и хоризонтална с нови санитарни възли, отоплителна инсталация, цялостна подменена елинсталация – осветителна, силова и слаботокова, и изградена нова пожароизвестителна система. Създадени са благоприятни условия за грижа на болните.
Клиниката е профилирана за лечение на остри и обострени психотични състояния в зряла възраст, психични заболявания със соматична коморбидност в зряла и в
напреднала и късна възраст, различни форми на деменция. Като водеща в областта си, в университетската клиника се лекуват и пациенти, насочени от други психиатрични
звена, които представляват трудност при диагностиката и определяне на терапевтичното поведение. От подобрената здравна инфраструктура ще бъдат облагодетелствани 470 души годишно. Извършените строително-ремонтни дейности в сградата на Клиниката по психиатрия са 800 кв.м от Трета психиатрична клиника.