Тежка равносметка за 2017-а: Десет непълнолетни влезли зад решетките за постоянно

Работата на прокурорите от района на Апелативната прокуратура във Варна през миналата година може да се оцени като много добра. Оценката бе дадена на годишното събрание по отчетния доклад от изпълняващия функциите на административен ръководител Вилен Мичев. По прокурорски актове на шестте окръжни и 20-те районни прокуратури в апелативния район през 2017 год. са осъдени и санкционирани общо 5489 лица. Броят им е със 113 лица повече в сравнение с 2016 г. , а спрямо 2015 г. увеличението е с 254.
Както през последните пет години, така и през миналата около една трета от всички осъдени извършители на престъпления са по актове на съдилищата от Варненския съдебен район, в който осъдените са били 1637. В Добричкия съдебен район са осъдени 1022 лица, в Шуменския – 878, в Разградския – 799, в Силистренския 569, в Търговищкия – 584 лица.
Като изключително тревожна тенденция за 2017 г. апелативният прокурор Вилен Мичев изведе значителното повишаване на делата, водени срещу непълнолетни извършители на престъпления. През миналата година прокурорите от апелативния район са наблюдавали 379 производства срещу непълнолетни лица, като само новообразуваните дела през отчетния период наброяват 220. Като препоръка в работата на всички, които имат отношение към подрастващите, той посочи по-активното отношение и комуникация с тази част от нашето общество, като целта е превенция, а не работа след извършено престъпно посегателство.
Особено тревожен е и фактът, че през 2017 г. прилаганата по изключение спрямо непълнолетни крайна мярка за процесуална принуда, каквато е задържането под стража, е била определена от съдилищата в апелативния район спрямо 10 непълнолетни лица. 166 са внесените в съда прокурорски актове срещу непълнолетни извършители през 2017 г. Според Апелативната прокуратура причините за тъй наречената детска престъпност се коренят в отказа от образование, от което годишно по данни на НСИ след 1989 год. отпадат около 30 000 деца. Половината от тях са от ромски произход, които не пристъпват прага на училището, което продължава да бъде само институт за обучение, но отдавна се е алиенирало от възпитателните си функции. Ролята на прокурорите в тази посока е в срещите с подрастващите, разясняване на опасността от наказателна репресия и най-вече от употребата на наркотични вещества.
Много добра оценка за 2017 г. получи работата на прокурорите в апелативния район по дела с предмет на престъпление ДДС. През отчетния период са наблюдавани 93 дела на данъчни престъпления, свързани със злоупотреба с ДДС, като броят на новообразуваните през изминалата година е фрапиращ – 63 производства. Трикратно е увеличението на тези дела през 2017 г. По внесените в съда 32 дела срещу 39 обвиняеми лица броят на осъдените за злоупотреба с ДДС с влязъл в сила съдебен акт е 33 и е най-големият от 2013 г. насам.
По отчетния доклад на Апелативната прокуратура във Варна отношение взеха присъствалите на събранието административни ръководители на окръжни и районни прокуратури, завеждащи окръжни следствени отдели, както и гостите на годишното събрание – членът на Висшия съдебен съвет Огнян Дамянов, заместник-председателят на Апелативния съд във Варна Янко Янков и др.
През миналата седмица Варненската апелативна прокуратура чества 20-годишнината от създаването си. За рождена дата се приема 18 март 1998 г., когато с протокол №10 от заседанието на Висшия съдебен съвет е решено избраните апелативни прокурори и председатели на апелативни съдилища да встъпят в длъжност.
Изпълняващият функциите на административен ръководител на Апелативната прокуратура във Варна Вилен Мичев връчи почетни плакети „20 години Апелативна прокуратура – Варна“ на прокурори с най-дълъг стаж в Апелативната прокуратура, както и на бившия член на ВСС Бочо Цветков. Сред поканените на тържеството бяха административните ръководители на окръжните прокуратури във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен, на районните прокуратури в апелативния район, завеждащи окръжни следствени отдели и целият колектив от прокурори и съдебни служители на Апелативната прокуратура.