С пари от САЩ: Правят две площадки за деца със специални образователни потребности

 

В детските градини „Ален мак“ в кв. „Чайка“ и „Бриз“ в местност Салтанат предстои да бъдат изградени детски площадки за игра на открито, които ще бъдат оборудвани със специални игрови съоръжения, създаващи равнопоставена среда за развитие на децата със специални потребности.
Финансирането се осигурява по Програмата за хуманитарна помощ към отдел „Военно сътрудничество“ в Посолството на САЩ, съобщават от дирекция „Европейски и национални оперативни програми“ към Община Варна. Изборът на изпълнител и сключването на договора ще се осъществи от Военноморското инфраструктурно командване на САЩ. За целта съвместно с експерти на Община Варна ще бъде подготвено подробно задание за дейностите, които следва да бъдат реализирани. Договорът и изпълнението му ще бъдат съобразени и с изисквания на българското законодателство.

Фото Live.Varna.bg