С ерготерапия учат деца с проблеми в развитието да са самостоятелни

Ерготерапията помага на децата да извършват самостоятелно дейностите от ежедневието, както и да се адаптират и социализират по-лесно в детската градина или училището. Тя е особено подходяща за деца с изоставане в нервно-психичното развитите, с родови травми, със синдром на Даун, с детска церебрална парализа, хиперактивност или аутизъм. Това обясни ерготерапевтът Венцислав Николов, който работи в Центъра за ранна интервенция и рехабилитация към Дома за медико-социални грижи за деца – Варна. Чрез игри и различни занимания той помага на децата да преодолеят затрудненията, които изпитват в ежедневието си. „Естествените дейности на едно дете са основно играта и личната грижа. Понякога то не може да се справи с тях поради двигателно или сензорно увреждане. Ролята на ерготерапевта е да оцени функционалните умения на детето като билатералната координация (между двете половини на тялото), моторното планиране, функционалния захват, поза на тялото и баланс. На база на събраната информация той изготвя план за интервенция като крайната цел например е детето да играе с определена играчка, използвайки подходящ захват и сила, или да облича блуза с дълъг ръкав, като промушва само ръцете си“, разясни Венцислав Николов. Той коментира, че ерготерапията е важна част от медицинската рехабилитация, която цели да подпомогне детето да извършва самостоятелно ежедневните дейности чрез развиване на сензомоторните му умения, обучение в използване на помощни средства и адаптиране на дейностите към възможностите на детето.
Ерготерапевтът сподели и конкретен случай от практиката си. „Наскоро започнах работа с дете на година и осем месеца с изоставане в нервно-психичното развитие и с аутистични черти. То не можеше да изкачва стълби, не се интересуваше от предметите от заобикалящата го среда. След две седмици терапия, включваща сензорна интеграция и тренинг на моторното планиране, детето започна да се качва само по стълби, макар и леко несигурно в движенията си. Вече проявява интерес към играчки и изразява радостта си, докато играе“, разказа Николов.