Съветници критикуват кмета за отсъствие и забавени отговори

Варненските общински съветници не скриха раздразнението си, че кметът на града Иван Портних отсъства от последното заседание на местния парламент. Липсата му стана повод за много иронични коментари най-вече защото към него имаше поредица от питания по стари и нерешени градски проблеми.
В началото на заседанието съветниците дори започнаха да се шегуват с това, че администрацията на Портних не отговаря не само на питанията им. Христо Боев от БСП коментира, че от два месеца чака писмен отговор на свой въпрос. „Само два?! Нареди се на опашка!”, репликира го Костадин Костадинов от партия „Възраждане”.
Много от въпросите на съветниците бяха посветени на състоянието на подлезите във Варна. Бяха дадени няколко примера за липса на осветление и лошо техническо състояние в съоръженията. Докато членовете на местния парламент поставяха питанията си, единственият зам.-кмет на града, който присъстваше в залата беше Христо Иванов, който отговаря за инфраструктурата. Той обаче така и не даде конкретен отговор за състоянието на подлезите и заяви, че на питанията ще има писмени отговори. По-късно зам.-кметът напусна залата, за да бъде заменен от друг от петимата заместници на Портних – Тодор Иванов, чийто ресор е сигурността.