Студенти и ученици откриха нови астероиди

Шест нови астероиди откриха студенти и ученици в наблюдателните астрономически кампании на НАСА. Студенти от Астрономическата обсерватория на университет „Епископ Константин Преславски“ , Шумен откриха четири нови астероида. Теодор Миланов от 4-ти курс специалност астрономия и метеорология и Божидар Димов от специалност медицинска физика и радиоекология заедно с доц. Веселка Радева участваха в поредната наблюдателна кампания на Научно-изследователски консорциум от университети и обсерватории от целия свят, координирана от НАСА. В продължение на два месеца студентите получаваха астрономически изображения на различни участъци от звездното небе. С помощта на професионален софтуер студентите търсеха и откриваха нови астероиди, определяха екваториалните координати на вече известни астероиди. За да се справят с наблюдателните и обработващите задачи, студентите от Студентското астрономическо общество на Шуменския университет преминаха специално обучение, проведено от доц. д-р Радева и главен асистент д-р Сунай Ибрямов.

23-astronomi-2
Ученици от курсовете по астрономия на Варненската обсерватория, ръководени от Веселка Радева, откриха два нови астероиди. Новите обекти, открити от студентите и учениците, принадлежат на Астероидния пояс, който се намира между Марс и Юпитер. Предстоят допълнителни наблюдения на шестте нови астероида, за да може тези предварителни открития да бъдат потвърдени и обявени за реални открития. Студентите и учениците се подготвят за участие в пет наблюдателни кампании за търсене и проследяване на астероиди през 2017 година.