Студенти запознават ученици от Варна с техните права

Студенти по право влизат във варненски училища, където ще запознаят тийнейджърите с техните права и ще разширят познанията им по различни предмети. Посещенията през следващата седмица са предвидени за 21 и 22 ноември във Варненската търговска гимназия, а в сряда – в Първа езикова гимназия.
В класовете ще стане дума за дефиниция на правото, разглеждане на понятието в структурна връзка право-задължение-санкция, уредба на основните права в Конституцията, механизми за практическа реализация на основните права. Ще стане дума още за видовете наказания и освобождаване от наказателна отговорност.
Друг предмет, в който ще влязат студентите, освен етика и право, е философията.
Тъй като учебната програма на предмета не съдържа теми, които да са свързани с правото, в часовете по философия ще бъдат провеждани презентации от областта на философията на правото, както и ще бъдат запознати учениците с някои техни конкретни граждански права.
Учебната програма на предмета свят и личност съдържа предимно правна тематика и в него е концентрирана най-голяма част от въпросите, формиращи държавните образователни изисквания по гражданско образование, поради което посещенията и презентациите в този предмет ще бъдат най-интензивни. На учениците ще бъдат представена в детайли темата за европейския съюз,  проследяване на процедурата по провеждане на избори.
В областта на трудовото право ще стане дума за сключване на трудов договор. Разлика между граждански и трудов договор. Ще бъде разгледана и темата за данъците.
Инициативата е дело на Сдружение „ПРАВОДАЧ” – юридическо лице с нестопанска цел в частна полза. Преди учредяването си сдружението осъществява дейност от края на 2013г. като неформална група от студенти по право. Целите, които си поставят, са насочени към развиване на гражданското общество посредством подобряване на юридическата култура и познания на младите хора. По-конкретно, организацията се стреми да запознае учениците в началното и средно образование с техните основни човешки права, с характеристиките на демократичната правова държава и с начина на функциониране на обществените институции.
Членският състав на сдружението е предимно от студенти по право, както и от студенти от други хуманитарни специалности и от наскоро завършили и вече практикуващи млади юристи. Като консултанти в проектите се включват и преподаватели от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.