Стоимен Стоилов е номиниран за Голямата награда „Варна“ за култура

Община Варна обяви номинациите за традиционната си награда Варна за култура. На свое заседание, проведено на 7 април 2016 г., журито за присъждане на наградата за ярки постижения в тази сфера даде предложение да бъдат отличени следните личности и колективи. Голямата награда „Варна“ по мнението на експертите трябва да бъде присъдена на
проф. Стоимен Иванов Стоилов – за монументалните живописни творби, създадени през 2015 г. в класическото фоайе на Икономически университет – Варна.
Номинациите за литература са две. Първата е за Николай Маринов Савов – за издадената му книга с разкази „Любов“. Другата е за  Международна творческа организация „Славянска литературна и артистична академия“ – за 10-годишна литературна дейност и художествен превод, за изключителен принос за популяризирането на българската литература по света, за утвърждаването на варненските културни практики и автори.
В сферата на изобразителните изкуства също има две номинации за  награда „Варна“ за 2016-а. Това са Георги Йорданов Георгиев за налагане на европейски измерения в съвременната българска живопис и Саркис Киркор Саркисян за цялостен принос в културния живот и съхраняване историята на град Варна.
В раздел „Театър“ журито номинира категорично екипа на Драматичен театър „Стоян Бъчваров” – ТМПЦ Варна – за 95-и юбилеен творчески сезон, реализирал спектакли с високи естетически качества, адекватни на съвременните европейски театрални стандарти и достойни за дълголетната история на културния институт.
Женски народен хор „Цветница“ с диригент Атанас Илиев е предложен да получи награда „Варна“  за популяризиране на българското фолклорно богатство и високи постижения в областта на хоровото изкуство.
Хорът при Държавна опера към ТМПЦ – Варна, с диригент Стефан Бояджиев е номиниран за общинския приз за участие в рамките на „Опера в летния театър“ Варна 2015 г. и за значими творчески постижения в областта на хоровото изкуство. Предложения за награда „Варна“ в сферата на танца този път няма. Авторският колектив Георги Цветанов Кръстев, Дарин Димчев Сотиров и Цветан Георгиев Кръстев са предложени за кино наградата за заснемането на документалния филм „Ангъчка“.
В областта на архитектурата номинациите са две – на арх. Ирина Владимирова Рачева за задълбочено изследване на недвижимите културни ценности на гр. Варна, и на Икономически университет – Варна, с ректор проф. д-р Пламен Илиев за мащабен проект и реставрация на старата класическа сграда на университета.
Николай Николов Увалиев – за цялостна дейност като създател и главен редактор на електронното издание E библиотека „Паметта на българите“, и Наско Якимов Димитров – за дългогодишна книжовна, редакторска и издателска дейност, за съхраняването и популяризирането на художествена литература, са предложени за награда „Варна“ за журналистика. Призът по традиция се присъжда в навечерието на 24 май, като последната дума за определянето на отличените е на общинския съвет.