Стартира приемът в Дневния център за деца с увреждания

 

Дневният център за деца с увреждания от 0 до 7 г. към Дома за медико-социални грижи за деца – Варна (ДМСГД), разширява дейността си и разкрива нова група. Дневният център е предназначен за деца от 0 до 7 години с увреждания на опорно-двигателния апарат от периферен или централен произход, с или без психични затруднения. Той предлага безплатна алтернативна дневна грижа в рамките на работната седмица. Осигурен е безплатен транспорт от и до дома на всяко дете.


За децата в Дневния център се грижи висококвалифициран мултидисциплинарен екип от специалисти. Той включва педиатър, медицинска сестра, кинезитерапевт, рехабилитатор, ерготерапевт, логопед, психолог, монтесори терапевт, специален педагог и социални работници. Съобразно индивидуалните потребности и възможности, се предоставя комплекс от диагностични, лечебни, рехабилитационни, психотерапевтични, логопедични и социални услуги.
Образователните планове също са индивидуални. Всяко дете получава специална образователна подкрепа според нуждите си. В дългосрочен аспект, целта е децата със специфични потребности да се социализират и по възможност да се интегрират успешно в масови детски градини и училища. Родителите, желаещи да запишат децата си, следва да подадат заявление до директора на ДМСГД – Варна, на адрес: Варна, кв. „Виница“, ул. „Овеч“ №2.