Станцията за контрол на въздуха в Девня даде дефект

 

Автоматичната измервателна станция (АИС) „Изворите“ в Девня не функционира нормално от 21 август, понеделник, показва справка в сайта на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). Припомняме, че предния ден – 20 август, неделя, станцията отчете наднормено замърсяване на въздуха по показателя „фини прахови частици“, което бе третото регистрирано за месеца.
На следващия ден обаче анализаторите на съоръжението излизат извън строя поради „нарушен работен режим на климатичната инсталация“, сочи бюлетинът на ИАОС за качеството на въздуха, от който става ясно, че на 21 август не са работили датчиците за замерване концентрациите на въглероден оксид и серен диоксид.
На 22 август, вторник, вече няма и данни за силно отровния азотен диоксид, като причина за това се изтъква „прекъсване на елзахранването“. Същото остава положението и на 23 и 24 август – сряда и четвърък, а за 25 август, петък, от ИАОС са доста по-лаконични, отбелязвайки само, че са изключени част от анализаторите (неясно кои) на АИС „Изворите“ – Девня „поради нарушен работен режим на климатичната инсталация“. Тази информация е относима и за 26 август, събота, както и за 27 август, неделя, като отново не се сочи кои анализатори остават изключени, въпреки че бюлетините и сводките по дефиниция трябва да са пунктуално написани, тоест да съдържат свръхточни и достатъчно изчерпателни данни.
За денонощието на 28 август, понеделник, се сочи, че в ИАОС не постъпва информация от анализаторите за азотен диоксид, серен диоксид и въглероден оксид поради технически причини. Същият довод се навежда и за 29 август, вторник, като в бюлетина е упоменато, че няма данни само от анализатора за азотен диоксид. Положението остава без промяна и на 30 август, сряда, и на 31 август, четвъртък.
Информацията за 1, 2 и 3 септември ще бъде генерирана в сайта на ИАОС в началото на новата седмица, тъй като очевидно там няма дежурни през почивните дни. Агенцията явно не разполага и с аварийно-технически екипи през делничните дни, защото е факт, че не са предприели своевременни действия, за да си оправят климатика, от който зависи изправността на анализаторите. Така в продължение на 11 дни, засега, обществеността няма информация за качеството на въздуха в Девня.
Справка за газовете, които АИС „Изворите“ не е замервала в периода 21 – 31 август:
Азотен диоксид (NO2)
Азотният диоксид е основна съставка от азотната киселина, която се произвежда в тонове всяка година. Той е червеникаво-кафяв токсичен газ с характерна остра миризма. Симптомите на отравяне (белодбробен оток) са склонни да се появят до няколко часа след двишване на ниска, но потенциално фатална доза.
Въглероден оксид (СО)
Въглеродният оксид е газ без цвят и мирис, с молекулна маса 28 g/mol (по-лек от въздуха). При висока концентрация газът е опасен за хората и животните, като вдишването води до задушаване и може да причини смърт.
Серен диоксид (SO2)
Серният диоксид е безцветен газ с остра и задушлива миризма, който е по-тежък от въздуха. Вдишването му води до бърза реакция с водата от мукозните мембрани и се превръща в сериста киселина (H2SO3), която от своя страна силно дразни лигавиците. В зависимост от концентрацията може да се наблюдава повишено съпротивление на дихателните пътища, кихане, кашляне, а при по-високи дози – и смърт.