„Стандарт“: Украйна изнудва БМФ за 3 млн. долара

Украйна води дългогодишна систематична икономическа война срещу българските фериботни кораби „Героите на Одеса“ и „Героите на Севастопол“. Тя е насочена към пълното им изваждане от транспортния пазар в Черно море, написа миналата седмица “Стандарт”.
Сигналът за последната битка от тази дълга война е подаден флот на Украйна“ (УкрНДИМФ), комисия на на 19 юни. Тогава в транспортното министерство в София пристига писмо от генералното ни консулство в Одеса. То уведомява за поредния проблем, създаден от украинските власти, този път – с таксуването на двата кораба в пристанище Черноморск (бивше Иличовск).
Базирайки се на заключение на Научно-изследователския проектно-конструкторски институт на морския Министерството на инфраструктурата в Киев (МИУ) решава, че двата наши фериботни кораба трябва да бъдат пререгистрирани от по-ниската категория „Б“ в по-високата „А“, в резултат на което да скочат и портовите такси, които плащат. „Аргументът“ на украинците е, че двата ферибота не извършват пътнически превози. В резултат на това Василий Зубков от фирмата „Пласке“, агентираща двата наши кораба в Черноморск, обяснил в писмо до консулството ни в Одеса, че ако България не представи необходимите доказателства, Украйна официално ще изиска от оператора на корабите – параходство „Български морски флот“ (БМФ), 3 млн. долара за покриване на разликата между пристанищните такси за двете категории кораби, и то от 2015 г. досега! Според Зубков атаката е подготвена чрез редица публикации във вестник „Моряк на Украйна“ срещу двата наши кораба, които дават „повод“ на МИУ да се самосезира.
Ако България не предостави доказателства, че двата фериботни кораба са категория „Б“, то „вероятността от прекратяване на фериботните транспортни връзки между България и Украйна е почти 100%“, коментира Зубков.
Важно е да се знае, че двата наши фериботни кораба работят на основата на две международни спогодби. Първата, сключена между България и Украйна, е за обслужване на линията Варна – Иличовск (Черноморск). Втората е тристранната спогодба между България, Украйна и Грузия от 1999 г. за обслужване на линията Варна – Поти/Батуми – Черноморск – Варна. По същите работят и двата ферибота на „Укрфери“ – „Героите на Шипка“ и „Героите на „Плевен“.
Всъщност ако Украйна е истинска правова държава, достоен кандидат за член на ЕС, то никакви доказателства не биха били необходими, тъй като всички те се съдържат в самото украинско законодателство, но явно в Киев няма кой да ги чете! Така например от чл. 22 на Закона за морските пристанища на Украйна, както и от Заповедта на МИУ „За пристанищните такси“ от 27 май 2013 г. става абсолютно ясно, че към категория „Б“, освен пътнически кораби спадат и „… фериботи, които влизат за извършване на товаро-пътнически операции“, т.е. такива, каквито правят двата наши кораба.
Опитите на Украйна да вдигне, и то със задна дата, таксите на нашите фериботи, противоречат на нееднократните декларации на Министерството на инфраструктурата на Украйна да опрости и намали държавната тарифна политика – както за да отговори на условията на ЕС, така и с цел повишаване на конкурентноспособността по т. нар. „нов път на коприната“. Действията на Украйна са в пълно противоречие с ангажиментите, които тя пое с подписването на Споразумението за асоцииране към ЕС. В чл. 135 на Подраздел 7 „Транспортни услуги“ на документа е записано, че Украйна се задължава да либерализира международния си морски транспорт както между своите пристанища и тези на държавите от ЕС, така и с трети страни, каквато е Грузия по тристранната спогодба.
Тези откровено антибългарски действия стават на фона на винаги добронамереното отношение на София спрямо Киев. Достатъчно е дори само да се припомни, че Украйна дълги години не заплаща членския си внос в Черноморския меморандум за разбирателство по държавния пристанищен контрол. Поради това Русия неведнъж е предлагала да бъдат спрени правата на Украйна по Меморандума, на което България винаги се е противопоставяла с мотива „да бъде даден още един шанс“ на Киев. Като „благодарност“ за това, Украйна, която винаги разчита на помощта на България не само в Черно море, но и по пътя й към ЕС, забива нож в гърба на българския морски транспорт. Още повече, че „Героите на Одеса“ и „Героите на Севастопол“ са 100% българска държавна собственост и плават под български флаг.