Спряха последната газова пещ за стъкло в Белослав

„Държавата трябва да насочи усилия към собствен добив, защото това е единствената възможност да си гарантираме сигурни доставки на природен газ. Няма ли сигурност в производството, бизнесът е изключително чувствителен и много често се стига до фалити“, това коментира Данко Калчев, собственик на белославската фабрика, която произвежда ръчно изработени стъкларски изделия, а производството на флакони и малки бутилки е автоматизирано. Иновативните продукти са стъклена композитна арматура, стъклени гранули, стъклени сфери и забавител на горенето при борбата с горските пожари.

Пред Радио Варна Калчев припомни, че според докладите на някои газови компании и на Българската академия на науките в изключителната икономическа зона на България има достатъчно количество природен газ за 100 години напред за българските производители във вид на газохидрати.

„Въпросът е държавата да вземе решение да се отмени мораториума само за газовите хидрати в изключителната икономическа зона на България. Да бъдат поканени японски, германски, канадски, южнокорейски компании и да започнем разработката на газовите хидрати в България. Това ще ни гарантира икономическа стабилност след пет години.”

От 1951 година стъкларската фабрика в Белослав използва природен газ в производството. Този вид гориво е най-калорично за топене на стъкло при температура около 1400-1500 градуса.

От юли месец миналата година до днес цената на природния газ се е повишила пет пъти, поради което цената на готовата продукция се е увеличила с 30%, пресмята бизнесменът.

„Имаме опита от 2009 година, когато на 6 януари в 5 часа сутринта главният диспечер на „Булгаргаз” ми се обади да спра производството на стъкло. Това ми костваше да съборя пет стъкларски пещи. Ден престой тогава ни струваше по 5 хиляди лева. Въпреки обещанията на тогавашното правителство, получихме нулева компенсация. Не можем да сменим доставчика си, защото има пълен монопол – веднъж държавата, на второ място има регионални газоразпределителни дружества. За Белослав то е само едно, а цената за малките потребители се вдига с 25%.”

За да намали дела на природния газ в общото производство във фабриката, Калчев оставя да работи само една газова пещ. Останалото производство е с електрическа енергия, а от три години има собствено захранване от слънцето. На 20 април в стъкларската фабрика е прекратена работата на пещния агрегат на природен газ, въпреки заявката за доставка на природен газ за целия месец май.