Според ученици: Справедливост и неподкупност са най-важните качества на магистрата

 

За професията „съдия“, за човека под тогата и качествата, които трябва да притежава, говори пред ученици от 11-ите класове от Варненска търговска гимназия „Г. С. Раковски“ съдия Марияна Ширванян от Административен съд – Варна. С лекцията си за това, как се става съдия, какви са изискванията според Закона за съдебната власт и какъв е статутът на административните съдии в Република България, съдия Ширванян увлекателно, с много примери от своята практика и от ежедневието в съда, предизвика интереса на младата аудитория към професията „съдия“. В анкетата, която бе подготвила и направи в началото на учебния час, учениците отбелязаха като най-важни качества, които според тях трябва да притежава един съдия – честност, коректност и етичност, справедливост и неподкупност. Те изразиха интерес и готовност да присъстват на съдебни дела в Административен съд – Варна, за да добият директен личен опит от това, което им разясни в лекцията си съдия Ширванян – как се образува и как преминава едно дело, как и кой събира доказателства по делото, кои са страните в едно дело, какви са правомощията на съдията, какви дела образува и решава административното правораздаване.
Работата на Административен съд – Варна, и Варненска търговска гимназия „Г. С. Раковски“ по образователната програма “Съдебната система – информиран избор и гражданско доверие – Отворени съдилища и прокуратури“, която се осъществява по споразумение между ВСС и МОН, през учебната 2016/2017 г. продължава и през месеците март и април с лекции на съдия Недева и съдия Проданова. Целта на програмата е да се обогатят знанията на учениците за статута, структурата и функциите на съдебната власт и да се формира правна грамотност сред младите хора.