Специалисти дават идеи в нов Генерален план за движение

 

Във Варна трябва да има основни кръстовища на две нива, липсата им е основната причина за задръстванията в пиковите часове. Съществуват само 8 броя транспортни възли от този тип, констатират специалисти, които са изготвили нов Генерален план за организацията на движение на територията на община Варна.
Проектът на новия документ е приет в края на декември от Експертния съвет по устройство на територията, пише Морето.нет. Посочени са пет задължителни точки и 5 пожелателни. Екипът препоръчва изпълняването на 7 кръгови кръстовища, които да заменят светофарното регулиране. Някои от тях са в близост до централната част на града, а останалите в периферията.
От плана става ясно, че Първостепенната улична мрежа (ПУМ) е над 125.6 км. Най-голям процент са четвъртокласните пътища. Те са над 50% от посочената група. Планът дава предложение за промяна класа на някои от улиците.
„Липсващите направления – североизток-югозапад от първи и втори А клас видимо създават големи проблеми на съществуващата Първостепенна улична мрежа а това означава и неуправляем процес за поддържане на мрежата- в това число плътен час пик от 08.30 до 10.00 и от 16.00 до 19.00 часа, колонно движение и частични задръствания. 40% от съществуващата ПУМ няма технически характеристики за прогнозния си клас. 10% от работещата като главна улична мрежа е второстепенна (например ул. „Кап. Райчо“, „Георги Бенковски“ и др.)“, се казва в проекта.
Планът дава идея за допълване на повече от 20 хил. метра велоалеи към вече съществуващите. Предлага се част от тях да тръгват от „Галата“ и да стигат чак до „Виница“. Става ясно още, че над 50% от настилките на тротоарите са в добро и отлично състояние, но 37 хил. квадрата липсват или никога не са полагани.
„Отсъства пряка специализирана връзка между Пристанището и Острова, от една страна, и изходящите артерии и западната промишлена зона, от друга страна, поради което целият товарен трафик между тези райони се осъществява през северния възел на Аспаруховия мост и ул. „Девня“. Не е осигурена необходимата улична мрежа и техническа инфраструктура в квартал „Бриз“, вилните зони „Св. Никола“, „Руски окопи“ и „Траката“, които бързо и интензивно се застрояват. Отсъства отговаряща на процесите на активна урбанизация улична пътна мрежа в най-северните и най-южните части на територията на общината“, са част от констатациите на проекта.