Социалната услуга „Обществена трапезария“ няма да спре

Потребителите на социалната услуга „Обществена трапезария за социално слаби граждани“ продължават да ползват безплатна храна без прекъсване, независимо че договорът с фондация „Вяра, надежда, любов“ изтича, обявиха от дирекция „Социални дейности“ към Община Варна по повод запитване на граждани.
Община Варна финансира дейността на фондацията като част от социалната програма за предоставяне на услугата „обществена трапезария за социално слаби граждани“ с капацитет 550 места и допълнителни 200 за периода от май до септември.
Тъй като договорът с фондацията изтича на 3.09.2016 г., Община Варна обяви конкурс за възлагане на управлението и предоставянето на социалната услуга „Обществена трапезария“. В рамките на указания срок в деловодството на Община Варна не са били подадени документи за участие, включително и от фондация „Вяра надежда, любов“. За това, за осигуряване на необходимата храна за 750-те лица, е създадена необходимата организация за непрекъсване на тази услуга. Хората ще получават топъл обяд при съществуващите досега условия и пунктове. Експерти от дирекция „Социални дейности“ са посетили пунктовете и са разяснили на потребителите, че храната ще бъде осигурявана без прекъсване. За предприетите мерки е уведомен и председателят на фондация „Вяра, надежда, любов“ – Марияна Николова.
Междувременно Община Варна е обявила нов конкурс за социалната услуга „обществена трапезария за социално слаби граждани“. Лицата, които се възползват от нея, са хора с ниски доходи, с увреждания, многодетни семейства, бездомници, самотни възрастни хора.

Фото Live.Varna.bg