„Солвей Соди“ отвори врати на най-новия си инвестиционен проект

 

„Солвей Соди” АД отвори врати за жителите на Суворово, Чернево и Кипра, за обществените институции и за своите служители на най-новия си реализиран инвестиционен проект – „Депо за неопасни отпадъци и последваща рекултивация“, село Чернево, Община Суворово. Посетителите имаха възможност да се запознаят с бързия, чист и подреден процес на втвърдяване на пепелината, която ще бъде складирана там и която впоследствие ще бъде използвана за рекултивиране на терена.


Депото е високотехнологично съоръжение, което отговаря на най-високите европейски екологични и здравни изисквания. Успешно са преминати всички административни процедури, които одобряват изграждането му, като например издаване на комплексно разрешително и одобряване на подробен устройствен план, последвано от издаване на разрешение за строеж. До момента за изграждането на съоръжението са инвестирани 3 милиона лева, за да се осигури най-модерната технология. „Солвей Соди” АД се ангажира със специфичен и регулярен мониторинг в съответствие с издадените разрешителни, който ще се извършва от независима трета страна.
На самото депо ще се депонира един-единствен отпадък – овлажнена пепелина в процес на втвърдяване, който е категорично оценен като неопасен и се генерира при производствената дейност на „Девен“ АД (дъщерна фирма на „Солвей Соди“ АД) от котлите, работещи на въглища. Въпросната пепелина е сертифицирана по REACH (европейски регламент) като продукт. Тя е одобрена за използване при процеси на рекултивация, а земята за съоръжението, бивша варовикова кариера, е избрана именно защото се нуждае от рекултивиране. Благодарение на изграждането на депото за неопасни отпадъци, Хамам дере, прекъснато в миналото преди 1997 г. заради дейността на старата кариера, е изцяло възстановено и отново е осигурен свободният приток на вода, съгласно препоръките на Басейнова дирекция за Черноморския регион – Варна.
„Изключително радостни сме, че успяхме да покажем на хората този иновативен проект”, споделя Спирос Номикос, изпълнителен директор на „Солвей Соди” АД. „Вече 154 години „Солвей“ развива дейността си по целия свят, а от 20 години е и в България. Такава дълготрайност, изпитана с годините, е възможна само когато компанията е устойчива, иновативна и отговорна към обществото и околната среда.”


„СОЛВЕЙ СОДИ“, Девня, е едно от най-големите индустриални предприятия в България и най-големият завод в Европа за производство на синтетична калцинирана сода с производствен капацитет от 1,5 милиона тона сода годишно. Калцинираната сода е основна суровина за стъкларската промишленост, използва се също при производството на перилни и почистващи препарати, в химическата промишленост и металургията, силикатите и стъклените влакна, а содата бикарбонат обслужва пазарите на хранителни продукти, животинско хранене, пречистване на димните газове и в здравеопазването.
„Солвей Соди“ е приватизирано през 1997 г., като основни акционери в него са международната химическа група „Солвей“ (75 %) и турската химическа група „Шишеджам“ (25 %).