„Солвей Соди“ категорично осъди недопустимите обвинения

По повод наскоро излъчените материали по радио и телевизия на тема „Заплахи/опит

за сплашване срещу инициатора на референдума в с. Чернево“ „Солвей Соди“ изразява категоричната си позиция срещу спекулациите с името на дружеството. В материалите се насажда мнението, че зад заплахите стои „Солвей Соди“.

„Категорично заявяваме, че нашето дружество никога и по никакъв повод не е и не би

отправило каквито и да е заплахи към когото и да било под каквато и да е форма. Това

е в пълно противоречие с етичния кодекс, ценностите и принципите на Група „Солвей“,

към която „Солвей Соди“ с гордост принадлежи. Категорично отказваме да бъдем

замесвани в подобни злонамерени манипулации и да бъдем използвани за нечии

нечисти намерения.

Във всичките си дейности ние се ръководим от закона и стриктно го спазваме. Депото

за неопасни отпадъци и рекултивация край с. Чернево е получило всички регулаторни

и административни оторизации от държавните, регионални и местни органи.

Неотдавна проведеният референдум понастоящем е предмет на съдебни производства, инициирани от областния управител на Варненска област и от окръжна прокуратура, които оспорват законността му, като дружеството очаква съдебното решение. През последните седмици сме свидетели на увеличаващо се напрежение и вербална агресия срещу „Солвей Соди“ чрез подвеждаща и невярна информация, което е недопустимо и осъдително.

През последните 20 години „Солвей Соди“ АД се е доказало като един от най-успешните инвеститори в България. За този период сме инвестирали в българската икономика 1,5 милиарда лева за изграждане на нови инсталации, отговарящи на последните норми в европейското екологично законодателство. Няма да позволим да бъдем клеветени по никакъв начин и няма да се поколебаем да сезираме компетентните органи, за да защитим правата си“, се казва в официалната позиция на компанията, изразена в края на миналата седмица.