След дълга „гробна“ тишина: Общината най-сетне проговори за унищожения архитектурен паметник

Веселин Златков
В пълно мълчание изпадна общината във Варна след поредното грозно унищожаване на архитектурен паметник в центъра на града. След като изпратихме специално в писмен вид въпросите си към хората, които управляват морската столица, те най-сетне излязоха с коментар по случая, който е истинска трагедия за историята й.
Основното в отговора на Община Варна е… прехвърлянето на вината за допуснатото престъпно деяние спрямо архитектурния облик на града на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК). Само нейният началник можел да спре „строежа“, както го наричат от общината. Налага се да припомним, че според табелата на обекта там не става въпрос за нов строеж, а по-скоро за ремонт на старата историческа къща, с предвидено пристрояване и надстрояване.

7  - Kushta1
Официалното становище от местната власт във Варна е следното:
Строежът на бул. „Княз Борис І“ №73 е трета категория, съгласно класификацията в чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗУТ. Същият закон в чл. 222, ал. 1, т. 2 предвижда, че началникът на ДНСК има право да спира строежите от първа до трета категория включително, части от тях или отделни строително-монтажни работи, които се извършват при съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект, както и да налага предвидените в ЗУТ глоби и санкции за всички категории строежи. Община Варна може да упражнява контрол само върху строежи от четвърта, пета и шеста категория, както предвижда чл. 223 ал. 1 от ЗУТ.
От получената информация от кметския пресцентър става ясно колко точно е била ценна унищожената къща на бул. „Княз Борис І“ №73:
Сградата на бул. „Княз Борис І“ №73 е декларирана като архитектурно-строителен паметник (недвижима културна ценност) през 1982 г. Тя има и ансамблово значение – като част от архитектурния ансамбъл „ВИНС – Френски колеж“.

7  - Kushta2
„С оглед защита на богатото културно наследство на Варна ще изпратим предложение до Министерството на културата и до Варненската строителна камара да не се издава лиценз на въпросния инвеститор за работа с паметници, обявени за недвижима културна ценност. Лично аз няма да одобря проект за промяна на инвестиционни намерения по чл. 154 от ЗУТ, за проект, различен от възстановяване на сградата в оригиналния й вид“, заяви главният архитект на Варна Виктор Бузев в отговор на поставените въпроси.