Свободните места в детските градини са над 2500

Дирекция „Образование и младежки дейности“ към община Варна обяви 2530 свободни места за прием в детските градини. От тях в яслените групи на детските градини – 372 места, а в първа възрастова група за родени през 2015 г. – 2158.
Подробна информация е публикувана в електронния регистър за прием в общинските детски градини. Там могат да бъдат подавани заявления за прием – от 20 април до 20 май, а резултатите от класирането ще бъдат обявени на 31 май. Записването на приетите малчугани в детските градини ще започне от 1 юни и ще приключи на 15 юни.
Обявени са и местата за подготвителните групи в общинските училища – 267 за деца на 5 г. и 517 за деца на 6 г. Приемът става по критерии и график, гласувани и приети от педагогическите съвети към съответните училища. Информация за изискванията може да бъде намерена в сайтовете на училищата, както и в електронната страница на Община Варна след 20 април.