Реалната равносметка за лято 2017: По-малко нощувки, но по-големи приходи

Общият брой на нощувките във Варненска област във всички места за настаняване, регистрирани през август 2017 г., е 1 516.3 хил., или с 1.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 2.7%) се наблюдава в хотелите с 4 и 5 звезди. От общият брой нощувки 237.3 хил. са от български граждани, а 1 279.0 хил. – от чужденци. Това съобщиха от Териториалното статистическо бюро във Варна.
През август 2017 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 70.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 18.5% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 23.3% от нощувките на български граждани и 22.3% – на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 58.2 и 7.2%.
През август 2017 г. в област Варна са функционирали 439 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 28.4 хил., а на леглата – 68.7 хиляди. В сравнение с август 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства със 7.3%, а на леглата в тях – с 2.8%.
През август 2017 г. най-много нощувки са реализирали гостите от Германия – 355.5 хил., от Румъния – 206.4 хил., от Полша – 163.2 хил., от Русия – 122.7 хил., от Молдова – 36.1 хил. и от Чехия – 34.8 хил. нощувки.
Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през август 2017 г. се увеличават с 4.2% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 262.7 хиляди. От всички пренощували лица 22% са българи, като по-голяма част от тях (53.1%) са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 4.5 нощувки.
Пренощувалите чужденци са 204.9 хил., като най-висок e делът на гостите от Германия – 25.2%, след тях се нареждат тези от Румъния – 20.7% и от Полша – 11.8%. Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 69.9% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 6.3 (фиг. 2).
Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през август 2017 г. е 71.2%, като тя е най-висока в хотелите с 4 и 5 звезди – 83.8%, следвана от местата за настаняване с 3 звезди – 72.1%, и с 1 и 2 звезди – 43.5%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 3.2 процентни пункта, като най-голямо е намалението при хотелите с 4 и 5 звезди – с 4.4 процентни пункта.
Приходите от нощувки през август 2017 г. в област Варна достигат 92.8 млн. лв., или с 9.9% повече в сравнение с август 2016 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани – с 10.3%, така и от български – с 5.8%.