Разровиха Побитите камъни с багер

 

Тежки багери ровят дълбоки изкопи в уникалната местност Побитите камъни край Варна. Незаконните разкопки, които са дело на иманяри са в района на село Слънчево. Това съобщи читател на „Народно дело Седмицата“, който изпрати и снимки на изкопите. Те са направени в близките дни и са доста мащабни, добавя очевидецът.

 
Побитите камъни, за чиито произход още се водят спорове, са едно от уникалните богатства на България. За да бъдат опазени, през 1937 г. са обявени за природна забележителност. По-късно с няколко последователни акта са защитени общо 14 групи с площ 253.3 хектара, а със Заповед на Министъра на околната среда и водите през 2002 г. природната забележителност е прекатегоризирана в защитена местност. Територията, в която се намират Побитите камъни, е единствената естествено формирана пустиня в Източна Европа и една от двете естествено формирани пустини в Европа, като другата е пустинята Табернас в Испания. Тя е защитена зона в мрежата Натура 2000, обявена с цел опазването на най-големите в страната вътрешни пясъчни хабитати със специфична флора, растителност и животински свят.


В района на Побитите камъни са намерени единствените за България доказателства за живот на човека през мезолита. Може да се спори дали търсачите на съкровища имат представа за ценността на подобни находки или просто преследват някоя легенда за скрито имане, които никак не са малко във варненския регион. При всички случаи обаче, по всичко личи, че изобщо не ги е грижа какво унищожават разравяйки по този начин местността. Побитите камъни са включени и в индикативния списък на UNESCO за Световното наследство. Явно обаче нито една от тези защити не успява ефективно да спре посегателствата. Регионалният исторически музей – Варна, който е натоварен със стопанисването на това природно съкровище, едва ли има сили самостоятелно да се справи с опазването им, не и без съдействието на други местни и държавни институции.