Разликата в заплатите между София и Варна е 790 лева

Област Варна е на трето място по средна брутна работна заплата в България за първото тримесичие на годината, това сочат данните на НСИ. Преди нея се нареждат столичната област София и Софийска област. Разликата между средната заплата на столичани и варненци е 790 лева в полза на софиянци.Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за януари 2022 г. е 1 420 лв., за февруари – 1 393 лв. и за март – 1 470 лева.Така стойността и за тримесечието е  1 428 лв. В областите София (столица) нейната стойност е  2 218 лв. и София – 1 470 лева.

През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна за Варненска област заплата намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. с 3.4%. Най-високити заплати в региона са на банкери, финансисти и застрахователи – 2 293 лева средно.

Най-ниско платени са били наетите лица в туризма, хотелите и ресторантите, със средна заплата от 966 лева в тази сфера. Спрямо същия период на миналата година, средната запалата в обществения сектор във Варна и региона намалява с 1.4%, докато в частния сектор се увеличава с 13.1%.