Разкриват нов логопедичен кабинет

Логопедичен център – Варна, ще разкрие нов кабинет за ранна диагностика и консултиране на ученици с проблеми в четенето, писането и ученето, съобщи пред журналисти Лиляна Лазарова, директор на центъра. Логопедичният център има 32 кабинета в общинските детски градини, училищата и извън тях, в които работят 27 квалифицирани логопеди. През тях за изследване само през есента на м.г. са преминали 14 097 деца. От началото на 2015 г. до края на януари т.г. са били подпомогнати 737 деца, 493 са останали незаписани за логопедична терапия поради липса на свободни места, обясни още Лиляна Лазарова.
За миналата година Община Варна е дофинансирала центъра с 60 000 лв., а от началото на т.г. с 20 000 лв. Близката перспектива е центърът да стане изцяло общински, обясни Лилия Христова, директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна.