Раздават наръчници за адаптация в детските градини

 

В навечерието на новата учебна година дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна подготви наръчник “Какво е необходимо да знаете за детската градина?“. Той ще бъде раздаден на всички родители в новосформираните яслени и градински групи на общинските детски заведения.

Целта е да се улесни процесът на адаптация на децата, като родителите получат информация за организацията на дейността на детската градина, правата и задълженията им и възможностите за обучение, възпитание и социализация на малчуганите.