Пролетно почистване и раздвижване завладява града

В Морската градина и в други зелени площи на Варна миналата седмица беше извършена първата коситба. Освен че е свързана със сезонното пръскане срещу кърлежи, тя е и сигурен признак за подреждането и разчистването на града, преди да са се задали тълпите туристи.
На много места вече са пуснати и чешмичките, от които можеш да утолиш жаждата си. На някои места обаче, като например в градината зад театъра, явно съоръженията не са в идеално състояние. Чешмичката там тече и образува локва, която я прави на практика неизползваема.
Окосените поляни в Морската градина пък се оказват идеално място за бездомните кучета да си подремнат. Дори и косачките да бръмчат буквално на метри от тях, песовете са напълно спокойни и не реагират.


Обновяването на парка се отнасяше и за станалата любима библиотека на открита „Рапана“, която остана като един от най-приятните спомени от миналата година, в която Варна беше Европейска младежка столица. След като конструкцията оцеля през зимата, сега е напълно обновена. Проблемът е, че свободната библиотека, в която всеки може да вземе, но и да остави книга, в момента е напълно празна.
На 14 април се проведе и официалното пролетно почистване на града, организирано от Община Варна. Приоритет през тази година бяха паркове, междублокови пространства, детски и спортни площадки и други обществени територии. Отпадъците трябваше да се събират разделно: в черни чували – смесени битови отпадъци, в жълти чували – отпадъци от хартиени, пластмасови и метални опаковки, в зелени чували – стъклени опаковки.
Дали това се е случило, както и за останалите постижения на обществената инициатива, местната власт вероятно ще даде отчет тази седмица.