Проверяват абсурда с покрива на училище „Д. Дебелянов“

Поради съмнения в качеството на строителството и спазване на инвестиционния проект за ремонт на училище „Димчо Дебелянов“, областния управител Благомир Коцев сезира Строителния контрол във Варна, който трябва да извърши надлежна проверка по създалата се ситуация. Проектът за ремонт на училището е на стойност 2.6 млн. лв., осигурени чрез европейско финансиране.

Причината за това е, че две години след края на ремонта са открити сериозни пропуски и дефекти при изграждането на покривната конструкция на училището. Вследствие на това то бива затворено, а учениците преминават на дистанционно обучение.  В писмото си областния управител също е посочил, че РДНСК във Варна трябва чрез спешната проверка да установи дали извършените строително-монтажни работи отговарят на изискванията за безопасност и качество.

„След края на инспекцията за наложилия се спешен ремонт на ремонта най-вероятно ще бъде потърсено финансиране от фонда за бедствия и аварии“, посочи Коцев.

Парадоксът в цялата ситуация е в това, че след като дефектите по извършената работа станали видими, директорът на училището Калина Нушева се обърнала за помощ към администрацията на варненския кмет Иван Портних като възложител на обществената поръчка. От там обаче получила указания да се справи със ситуацията сама, както и че дружеството, което го извършило, не можело да бъде открито. За всички нередности, станали видими след края на проекта, от 2020 г. досега община Варна е била уведомявана от директора на училището с поне 9 докладни записки.

В отговор местната администрация съставила 5 комисии, които извършвали огледи и издали пет констативни протокола за установените дефекти, но без да окажат каквото и да било съдействие за отстраняването им.

Именно поради тази причина Областна администрация – Варна ще направи всичко възможно, за да изясни по законов ред създалата се ситуация и да съдейства на ръководството на училището в решаване на проблема в най-кратки срокове.